Om Allro

Roger Bergstedt är 100%  Allro Business Solution AB sedan starten 2006. Under åren har vi byggt upp mycket värdefull erfarenhet och kompetens.  Några av de branscher/områden som jag verkat under

Branscher/områden

 • Finans & Inkasso
 • E-handel
 • Energi, Detaljhandel, Resor & turism
 • Socialtjänst & kommunal verksamheter
 • Olika typer av Outsourcing

Olika roller och positioner som anställd och som konsult

 • CEO, Nordic Debt Collection and Financing Company
 • Managing director, Customer Service company
 • Sales Centre Manager Scandinavia, travel company
 • Sales Manager Sweden, travel company
 • Site Manager, Outsourcing company
 • Projct leader, Social Services
 • Etc.

Bred erfarenhet inom följande områden

 • Upphandlings processer, lokalt, nationellt, internationellt
 • Finans, check-out lösning
 • Starta och etablera företag
 • Omorganisationer och verksamhetsutveckling
 • Projektledning och förstudier/beslutsunderlag
 • Styrelsearbete
 • Organisationsoptimering, WFM,
 • Avtalsförhandlingar

Vänligen kontakta mig för mer information och om hur jag kan hjälpa ditt företag att ta sig vidare.

Du kan kontakta Allro Business Solution AB på det sätt som passar dig/er, se alternativ nedan  (Svar inom 24 timmar)

Telefon;   +46 72 5002924

Fyll i E-post formulär