Bakgrund Roger Bergstedt

Roger Bergstedt är 100%  Allro Business Solution AB sedan starten 2006. Under åren har vi byggt upp företag, värdefull erfarenhet och kompetens.  Några av de branscher/områden som jag verkat under

Branscher/områden

 • Finans & Inkasso
 • E-handel
 • Energi, Detaljhandel, Resor & turism
 • Socialtjänst & kommunal verksamheter
 • Olika typer av Outsourcing
 • Import, Export

Olika roller och positioner som anställd och som konsult

 • CEO, Nordic Debt Collection and Financing Company
 • Managing director, Customer Service company
 • Sales Centre Manager Scandinavia, travel company
 • Sales Manager Sweden, travel company
 • Site Manager, Outsourcing company
 • Projct leader, Social Services
 • Etc.

Bred erfarenhet inom följande områden

 • Upphandlings processer, lokalt, nationellt, internationellt
 • Finans, check-out lösning
 • Starta och etablera företag
 • Omorganisationer och verksamhetsutveckling
 • Projektledning och förstudier/beslutsunderlag
 • Styrelsearbete
 • Organisationsoptimering, WFM,
 • Avtalsförhandlingar
 • E-handel

Vänligen kontakta mig för mer information och om hur jag kan hjälpa ditt företag att ta sig vidare.