Berg, Jord & Vatten Värmepump

Det har hänt mycket med prestandan och bergvärmepumpars effektivitet de senaste åren. Förutsättningarna för att det ska bli en energibesparing genom att byta bergvärmepump är därför mycket positiva. Utöver energibesparingen, vilken kommer som en naturlig följd av bättre verkningsgrad och prestanda, har nyare modeller även flera andra fördelar: de är betydligt tystare, de kan få upp varmvattentemperaturerna till högre nivåer och bergvärmepumpar med smart uppkoppling kan anpassa sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen. Enkelt, smart och miljövänligt!

Det har hänt mycket med prestandan och bergvärmepumpars effektivitet de senaste åren. Förutsättningarna för att det ska bli en energibesparing genom att byta bergvärmepump är därför mycket positiva. Utöver energibesparingen, vilken kommer som en naturlig följd av bättre verkningsgrad och prestanda, har nyare modeller även flera andra fördelar: de är betydligt tystare, de kan få upp varmvattentemperaturerna till högre nivåer och bergvärmepumpar med smart uppkoppling kan anpassa sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen. Enkelt, smart och miljövänligt!

  • Bättre verkningsgrad
  • Bättre prestanda
  • Betydligt tystare
  • Högre varmvattentemperaturer
  • Smart uppkoppling
  • Större energibesparing
  • Mer miljövänliga

För att göra ett så lönsamt utbyte som möjligt bör du fundera på om familjens eller husets energibehov har förändrats. Om ni till exempel har fått ett uppvärmt garage, byggt till huset, skaffat pool eller om är fler boende.

Bergvärme
Bergvärme utvinns via en kollektorslang ur ett 100–200 meter djupt hål som borras på din tomt.
Det är en fördel om det finns berggrund relativt ytligt under tomten. Du får optimal värmeutvinning utan att det tar någon tomtyta i anspråk och borrhålet är
brukbart i många år. Ur borrhålet kan man också sommartid utvinna svalkande och energieffektiv kyla.

Jordvärme
För jordvärme grävs en 300–800 meter lång kollektorslang ner på din tomt. Installations-
kostnaden är normalt något lägre än för bergvärme. Men det kräver en relativt stor tomtyta och ingreppen är betydande under installationsfasen.
Jordvärme passar därför bra där det är gott om utrymme, lättgrävt och där ytlig berggrund saknas.

Sjövärme
För sjövärme används cirka 300–800 meter kollektor-slang. Eftersom det inte krävs något borr- eller grävarbete är installationen enkel och kostnaden förhållandevis låg. Men det krävs omedelbar närhet till vattendraget och installation kan vara känslig för
störningar. Du måste naturligtvis också ha tillstånd och rättigheter att utnyttja vattendraget.