Bygga Relationer

Att bygga relationer är viktigt när man ska utveckla sin verksamhet. Det är ofta många olika aktörer inblandade i ett flöde av processer som behöver synka ihop. Man är aldrig starkare än den svagaste länken brukar man säga och det stämmer verkligen. Vi hjälper er hitta de rätta kontaktvägarna och rätt samarbetspartners som tillsammans med er bygger en miljö där alla parter kan tjäna pengar och bli framgångsrik

Relationer behöver byggas med långsiktighet och ödmjukhet för att vara över tid, det bygger verkligt värde och transparens

Att starta eller utveckla en verksamhet i Norden kan vara komplicerat och knepigt innan allt är på plats. Allro kommer att guida dig genom hela processen och se till att alla delar är på plats och är igång på kortast möjliga tid. Skatter, bankförbindelser, koncessioner, myndigheter, försäljning och marknadsföring och rekrytering är exempel på områden där Allro kan leverera i ett enda paket och vara din enda kontaktpunkt.

Allro kommer att vara en del i uppdraget för att analysera affärsbehov, specificera krav och föreslå affärslösningar som löser komplexa problem. Arbetet inkluderar personliga möten och på distans med kunder, leverantörer samt myndigheter. Göra Kravanalys och funktionell specifikation för den satta strategin gör vi tillsammans. Det kommer också att inkludera att hålla sig uppdaterad och överföra branschkunskap och ”bästa praxis” till resten av teamet.

Vi har ett genuint intresse av att förstå ett företags behov och kan kartlägga det till tekniska lösningar för att skapa verkligt affärsvärde. Allro har förmågan att prioritera och leverera utmärkta resultat och ge starka rekommendationer och råd. Allro är mål orienterad och får saker gjorda medan de fortfarande har fokus på processens kvalitet och säkerställer att resultatet överensstämmer med kravet.

Roger är en lagspelare som delar kunskap med kollegor och tycker om samarbetet med andra. Om rollen involverar flera gränssnitt såväl internt som externt, är det viktigt att tillhandahålla utmärkta kommunikations- och nätverksfärdigheter för att bygga starka långsiktiga relationer.

Vi har en informell företagskultur som uppmuntrar att upptäcka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt för kunder och partners. Allro Business Solution AB är beläget i Stockholm men verkar i eninternationell miljö där vi tar hand om och lyfter upp våra olika idéer och erfarenheter.

Vänligen kontakta Roger Bergstedt för mer information

Telefon; +46 72 5002924