Frånluftsvärmepump

Med en modern frånluftsvärmepump använder du inomhusluftens energi för att förse ditt hem med värme, varmvatten och ventilation. Genom att installera en frånluftsvärmepump, eller byta till en ny, kan du skapa ett behagligt inomhusklimat med en låg energikostnad – samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Så fungerar det

Frånluftsvärmepumpen återanvänder energin från inomhusluften och använder den till värme, varmvatten och ventilation. Den passar dig som vill ha en prisvärd lösning för ett hus byggt 1982 eller senare och upp till ca 200 kvadratmeter.

I spåren av den moderna byggtekniken kom nya byggregler med krav på kontrollerad ventilation och ökad energieffektivitet. Syftet med reglerna var att säkerställa både husens och människornas välbefinnande. Sedan dess har frånluftsvärmepumpen varit en prisvärd lösning – och är det fortfarande – även vid utbyte.

Det är den vanligaste lösningen för nyare hus och en lösning som tar liten plats.

Frisk luft tas in i huset via speciella väggventiler. Luften värms sedan upp av frånluftspumpen och levereras via vattenburen golvvärme eller radiatorer. Den varma rumsluften leds sedan tillbaka till värmepumpen som återvinner värmen i luften innan kall, förbrukad luft släpps ut ur huset.

Frånluftsvärmepumpen producerar både värme och tappvarmvatten. Behövs tillskottsvärme under vintern kopplas den inbyggda elpatronen in automatiskt. På sommaren behövs ingen uppvärmning och då återvinner värmepumpen all energi till att värma tappvarmvattnet.