Installation

Alla hus har olika förutsättningar oavsett vilket värmeslag du ska välja att installera.   Många olika saker spelar roll, såsom kvm, geografi, byggår, golvvärme, element, fönster osv.

För att vara het säker på att man gör rätt val så är det alltid bra att konsultera någon som är erfaren på området.  Är det nyinstallation eller utbytesinstallation som är aktuell eller ska du byta från till exempel Frånluft till Luft/Vatten.

 

Installation Frånluftsvärmepump

Att installera en frånluftsvärmepump är relativt enkelt om man jämför med installation av till exempel en bergvärme- eller jordvärmepump. Det krävs ingen borrning eller grävning. Värmepumpen kan installeras i ett befintligt pannrum, i ett grovkök eller på annan plats.

Det som krävs är att man kan dra en kanal från bostadens frånluftsventilation, där värmepumpen hämtar in den luft som behövs för att utvinna energi.

Värmepumpen måste också anslutas till husets uppvärmnings- och varmvattensystem. Den behöver också anslutas till elnätet, eftersom värmepumpen drivs med elektricitet.

Att byta en frånluftsvärmepump är också relativt enkelt. Om det suttit en frånluftsvärmepump i huset tidigare, så är det oftast bara att demontera den gamla och ansluta en ny.


Installation Luft/Vatten Värmepump

Att tänka på inför installationen

Den vanligaste tekniska lösningen är att en luft/vattenvärmepump består två delar; en innedel och en utedel. Dessa båda delar ska vid installationen kopplas samman med rör, och för att undvika effektförluster i rören är det viktigt att delarna inte kommer alltför långt från varandra.

Viktigt också att tänka på vid installationen är placeringen av utedelen. Vintertid kan nämligen fläkten i utedelen behöva gå på ett högre varvtal för att ge tillräcklig effekt. Om utedelen då är placerad på ett ställe som är känsligt för ljud, så kan detta i vissa fall upplevas som störande. Så var noga med var du placerar utedelen.

Passar Överallt Nästan

När du ska installera en luft/vatten-värmepump är det brukar arbetet klaras av ganska snabbt, ofta tar det bara ett par dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar. För dig som kund ska det vara en enkel procedur att installera en luft/vatten-värmepump.

Installationen av en luft/vatten-värmepump är betydligt enklare, och därmed också billigare, än att installera bergvärme och jordvärme, eftersom ingen borrning eller grävning behövs. Det man ska komma ihåg dock, när man diskuterar investeringskostnad, är att en luft/vatten-värmepump normalt sett inte ger riktigt lika stor besparing som en bergvärmepump eller jordvärmepump.

Ibland är luft/vattenvärmepump det självklara valet av värmepump, t.ex. på platser där det av någon anledning är svårt att borra eller gräva, eller i de fall där själva tomtytan kan utgöra en begränsning.

Installation Bervärmepump

Svalka hemmet med bergvärmens naturkyla

Naturkyla innebär att den relativt låga temperaturen från borrhålet utnyttjas för att kyla inomhusluften. En extra cirkulationspump behövs samt i vissa fall en shunt som växlar mellan kyl- och värmedrift. Kylan distribueras via ett eller flera fläktelement, på vilken du enkelt ställer in önskad temperatur. Naturkyla kallas också för passiv kyla, eftersom kompressorn inte är aktiv under driften.

Arbetet går snabbt

Arbetet brukar klaras av rätt snabbt, ofta på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar, tack vare den elpatron som finns i bergvärmepumpen. För dig som kund ska det vara en enkel procedur att installera bergvärme.

På grund av lokala variationer kan det ta olika lång tid att installera bergvärme. I normala fall rör det sig om ett par dagar för borrning, nedmontering av befintlig panna samt pumpinstallation.  

Värms ditt hus redan med bergvärme så är utbytet till en ny bergvärmepump enkelt

Du sparar in pengarna på borrning vilket gör att det som behövs endast är en ny bergvärmepump som är anpassad efter befintligt borrhål. Ibland kan tilläggsborrning vara ett bättre alternativ. Med smart teknik anpassar sig Bergvärmepumpen  efter det existerande borrhålet. På så vis kommer din uppvärmningskostnad bli minst lika effektiv som tidigare.

Installation Luft/Luft Värmepump

Perfekt inomhusklimat årets alla dagar

En luft/luftvärmepump utvinner värme ur uteluften som den sedan sprider inomhus. Precis som våra andra värmepumpar är även luftvärmepumpen ett bra val för miljön och hjälper till att sänka dina värmekostnader. Under varma sommardagar kan du få skön kyla genom att använda den som air-condition.

Att välja uppvärmning med luft/luft

Luft/luftvärmepumpen har många fördelar både för ditt hus, din ekonomi och ditt vardagsliv. Jämfört med andra värmepumpar är installationskostnaden låg. Har du direktverkande el är luftvärmepumpen ett bra kompliment. Bättre luftkvalité som dessutom är fri från fukt och lukt är fler bonuseffekter. Dessutom kan du göra en ekonomisk besparing som kan nå upp till 50% på den värmekostnad du har idag. Läs mer om installationskostnader för en luftvärmepump nedan.

Luft/luftvärmepumpen ger stor besparing jämfört med vanliga elradiatorer och driftskostanden är låg. Pumpen kan arbeta fristående eller kombineras, oavsett vilket värmesystem du har i huset idag.