Ledarskap

Ledarskap är konsten att motivera en grupp människor att agera för att uppnå ett gemensamt mål. I en affärsmiljö kan detta innebära att man styr medarbetare och kollegor med en strategi för att möta företagets behov.

Här är vad du behöver veta om ledarskap och några exempel på hur det kan gynna ditt företag.

Vad är ledarskap?
Ledarskap fångar det väsentliga i att kunna och förbereda sig på att inspirera andra. Effektivt ledarskap är baserat på idéer – både ursprungliga och lånade – som effektivt kommuniceras till andra på ett sätt som engagerar dem tillräckligt för att agera som ledaren vill att de ska agera.

En ledare inspirerar andra att agera samtidigt som han påverkar hur de agerar. De måste vara personliga nog för att andra ska kunna följa deras riktning, och de måste ha förmågan att tänka kritiskt för att veta det bästa sättet att använda de resurser som står till en organisations förfogande.

Alternativ definition: Ledarskap kan också hänvisa till en organisations ledningsstruktur.
Hur fungerar ledarskap?
I näringslivet är ledarskap kopplat till prestation, och varje ledarskapsdefinition måste ta hänsyn till det. Därför, även om ledarskap inte är naturligt kopplat till vinst, är de som ses som effektiva ledare i företagssammanhang de som ökar företagets resultat.

Om en person i en ledarroll inte uppfyller vinstförväntningar som ställts upp av styrelser, högre ledning eller aktieägare, kan de komma att sägas upp.

Även om det finns människor som verkar vara naturligt utrustade med mer ledarskapsförmåga än andra, kan vem som helst lära sig att bli ledare genom att förbättra och utveckla särskilda färdigheter. Historien är full av människor som, även om de inte har någon tidigare ledarskapserfarenhet, har gått i bräschen i kriser och övertalat andra att följa deras föreslagna handlingssätt. De hade egenskaper och egenskaper som hjälpte dem att kliva in i ledarroller på ett naturligt sätt.

Att Leda I Tuffa Tider