Luft/vatten värmepump

En luft/vattenvärmepump eller uteluftsvärmepump utvinner värme ur uteluften med ett fläktaggregat och överför den till golvvärme, element och varmvatten inomhus.

Väljer man den här sortens pump krävs varken stor tomtyta eller berggrund under huset. Med vår energieffektiva och moderna konstruktion når besparingen nästan bergvärmeklass, samtidigt som investeringskostnaden är lägre.

 

 

En luft/vattenvärmepump utvinner värme från uteluften med ett fläktaggregat och överför den till golvvärme, radiatorer och varmvatten inomhus. Beroende på vilken uppvärmning du har
idag kan luft/vattenvärmepumpen sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent.
Luft/vattenvärmepumpar utvinner värme året runt och fungerar bra även när
det är minusgrader ute. Den passar bra oavsett om du har stor eller liten tomtyta, då inga ingrepp görs på din tomt. Med energieffektiva konstruktioner når besparingen nästan samma klass som bergvärme, trots att Investeringen är betydligt lägre.
En luft/vattenvärmepump är också ett bekvämt val. Värmen hämtas automatiskt från naturen och du slipper fylla på ved, pellets eller olja. Vill du koppla samman luft/vattenvärmepumpen med din befintliga värmepanna går det också bra