Projekt

Ett Axplock

Webshop

E-handel

nordisk e-handelsplattfrom

Byggt upp en egen Nordisk E-handelsplattform med Dropshippingkoncept för att säkerställa effektiva processer och lägsta möjliga kostnader.  Förhandlat låga kostnader för Check-out lösning som gynnade både kunder och företaget.  Etablerat nätverk med samarbetspartners i flera olika länder och byggt inköpskanaler samt säkerställt service & garantiåtaganden

Handel

Import & Inköp

Upphandla på Uppdrag

Med fokus hjälpt företag och organisationer med upphandlingar och inköp av produkter och tjänster från världens alla hörn.  Genom förhandlingar gjort lönsamma affärer för kunders  räkning där processerna varit ibland komplexa.  Helheten är viktig då fraktavgifter, tullavgifter och kvalitet har en avgörande betydelse om det i slutänden ska bli en lönsam affär.    Sverige och Världen är arbetsområde

Finans

Finasiering & Avtal