Styrelsearbete

Allro kan vara en del av ditt styrelse och bidra till utvecklingen av företaget. Många års erfarenhet av att arbeta i styrelser i hela Nordeuropa.

Allro kommer att representera ägarna och kommer initialt spendera tid för att lära känna verksamheten och träffa chefer på alla nivåer i företaget. God kunskap om verksamheten är nyckeln till att kunna bli en bra styrelseledamot

Alla aktiebolag måste ha en styrelse – oavsett företagets storlek. Det finns också många andra typer av företag och organisationer som har en styrelse. Kritiskt tänkande, drivkraft samt beställning och dokumentation och rapportering är viktiga ingredienser i ett väl fungerande tavla.

Styrelsens storlek och funktion varierar beroende på typen av verksamhet. Oavsett detta är det viktigt att styrelseuppdraget hanteras på ett professionellt sätt.
Det viktigaste är att styrelsen är väl medveten om vad företaget gör för något. Det måste vara en kunnig styrelse som har tid och engagemang för att driva arbetet.

Vad menas med “god styrning”?
Bra styrelse handlar om att försöka ta hand om styrelsens arbete baserat på företaget och verksamheten som helhet. Därför finns det till exempel regler om krav på oberoende för större företag. Syftet är att få ett effektivt styrelsearbete och att göra det möjligt för styrelsen att fullgöra sin funktion.

Vad är en styrelse?
En förutsättning för bra styrelsearbete är att styrelsen och enskilda styrelseledamöter vet vad uppdraget handlar om, det vill säga att de vet vilken information de har i företaget.
Ett styrelsens arbete börjar från den övergripande frågan “vad är ett styrelse? Det spelar ingen roll vilken typ av styrelse det är, den grundläggande frågan är densamma. Många tror att” alla vet vad styrelsen gör “. Men det är viktigt att dela upp arbetet och förstå att en styrelseuppgift är en förtroendeposition för att ta hand om alla intressenters intressen, inte bara ägare. Kunden är företaget som helhet.

Viktigt med oberoende
I mindre företag är det vanligt att ägarna sitter i styrelsen. När en ägare sitter i styrelsen bör detta överväga att skilja sin roll som ägare och sin roll som styrelseledamot. För dem som sitter i styrelserna är det i allmänhet rent att vara oberoende och ha integritet.
Företagets storlek är naturligtvis viktigt. Om en ägare som också sitter i styrelsen har i allmänhet särskilda villkor. Men i ett medelstort företag med några olika ägare är det ganska vanligt att styrelseledamöterna ser ut som en representant för någon av ägarna. Då tittar de ofta på ägarens intressen snarare än för helheten, det vill säga alla intressenter och hela företaget som sådan.

Så hur gör du för att få ett bra och effektivt styrelsearbete?
– För företaget handlar det om utnämningen av styrelsen – hur sammanställs det och vilka personer och kompetenser behövs? För styrelsen handlar det mycket om bra planering och ett långsiktigt perspektiv.

Vänligen kontakta Roger Bergstedt För mer information

Telefon; +46 72 5002924

E-mail; roger@allro.se